Spazila sam Janka Pesmi iz CD-ja:                                 Spazila sem Janka, belokranjska ljudska        2:36 Tončka Marolt, Zeleni Jure, belokranjsko ljudsko besedilo        2:33 Emil Adamič, Prošel je pisani vuzem, belokranjsko ljudsko besedilo        1:08 Emil Adamič, O kresu, belokranjsko ljudsko besedilo        0:38 Margeta, po zapisu iz Špehárjev        0:33 Lepi Jože Bóga moli, po zapisu s Krašnjega vrha         2:48 Jezus po gori hodijo, po zapisu iz Drašič         1:18 Matija Tomc, Jelena ziblje Jezusa, po zapisu iz Drašič        2:00 Matija Tomc, Koleda, po zapisu iz Podzemlja         2:16 Igraj v kolo jabolko, po zapisu iz Tribuč         1:28 Pobelelo pole, belokranjska ljudska        1:22 Jakob Jež, Igraj kolce, po zapisu iz Metlike        2:32 Tri jetrve žito žele, po zapisu s Preloke        1:28 Djačenje, po zapisu iz Colnarjev        1:00 Široko je morje i Dunaj, po zapisu s Preloke        1:58 Čula jesam, belokranjska ljudska        2:16 Pridi mi, dragi, na večer, po zapisu iz Starega trga         1:42 Pastirče mlado, belokranjska ljudska        2:38 Svi su venci veli, po zapisu iz Predgrada        1:48 Emil Adamič, V črni gori beli grad, po zapisu s Suhorja         1:34 Danilo Bučar, Sveti se, sveti beli dan, po zapisu iz Črnomlja        2:48 Uroš Krek, Aj, zelena je vsa gora, po zapisu iz Črnomlja         2:22 Ciril Pregelj, Katarina vozi buču vina, po zapisu iz Adlešičev         0:42 Karol Pahor, Ob jezeru, belokranjsko ljudsko besedilo        0:30 Pavel Šivic, Pust, belokranjsko ljudsko besedilo        0:27 Naša mlada nevesta, po zapisu iz Predgrada         3:22 Cena: 10 Format: CD Dostava: Po pošti Uradna stran ženske Vokalne skupine LAN iz Metlike