Razvoju in stremljenjem v slovenski in svetovni glasbi ter literaturi sledim pozorneje od leta 1987, ko sem začela študirati glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru (diploma 6. januar 1993). Z vpisom na muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani (diploma 14. junij 1999) pa se je moje zanimanje za to področje še povečalo. Znanje z obeh študijev mi danes omogoča strokovno utemeljene poglede na dogajanje v glasbi nasploh. Leta 1993 sem se zaposlila kot profesorica glasbe na Srednji zdravstveni šoli in gimnaziji v Ljubljani, delovno obveznost sem kasneje dopolnjevala še na Gimnaziji Ljubljana-Šiška, v šolskem letu 1996/97 pa sem honorarno poučevala v angleškem jeziku tudi na bežigrajski gimnaziji v programu mednarodne mature. Poleg rednega opravljanja študijskih in delovnih obveznosti sem se udeleževala mednarodnih (Graz, Praga, Markdoberdorf, Linz, Nevers) in republiških seminarjev in simpozijev s področja muzikologije in zborovodstva. Na tovrstnih srečanjih sem spoznavala sodobno glasbeno literaturo, izpopolnjevala sem se v dirigiranju, vzgoji glasu itd. Tako pridobljena znanja so mi bila nadvse dragocena za analitično in sistematično poglabljanje v zakonitosti glasbenega stavka, za kakovostnejše delo z zborom in v šoli. Leta 1995 pa sem mi je ponudila dodatna priložnost za strokovno izpopolnjevanje. Dobila sem trimesečno štipendijo za študij v Angliji na Univerzi v Exeterju. V Ljubljani sem bila v letih 1991/92 članica in korepetitorica APZ Tone Tomšič, od leta 1993 do 1996 sem pela in korepetirala v mešanem komornem zboru Artes Liberales, v letih od 1998 do 2000 pa sem sodelovala s Folklorno skupino Emona. Vzporedno z naštetimi obveznostmi aktivno sooblikujem kulturno-umetniško podobo Metlike, vodim žensko  pevsko skupino Lan (od leta 1989) ter oktet Vitis (od leta 1993).   LANOVKE Uradna stran ženske Vokalne skupine LAN iz Metlike Mateja Jakša Jurkovič Zborovodkinja RADE POJETE? PRIDRUŽITE SE NAM!